2005/Sep/30

แปลนเนรมิต

โรงเล่นเพื่อการเรียนรู้

ฉันเล่น...ฉันจึงฉลาด
งานวิจัยหลายชิ้นสรุปพ้องกันว่า การเล่น คือกระบวนการสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาสมองของเด็กวัย ๐ - ๖ ปี การเล่นสร้างโอกาสให้เด็กได้ใช้สัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ร่างกาย หู ตา จมูก ปาก เพื่อการสำรวจและหาคำตอบที่ต้องการ ทุกขณะที่เล่น เส้นใยประสาทจะเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหมากขึ้นถึง ๒๕ % ของเวลาปกติ


การเล่นยิ่งมีความหลากหลายมากเท่าไร การเชื่อมโยงของเซลล์สมองก็มีมากขึ้นเท่านั้น เมื่อมีการเชื่อมโยงมาก สติปัญญาด้านต่างๆ ก็จะพัฒนาตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความคิดรวบยอด การลองผิดลองถูก การแก้ปัญหา การเล่นยังพัฒนาจิตใจด้วย เด็กที่ได้เล่นจะสามารถดูแลตัวเองได้ดี มีความเชื่อมั่น เข้าใจศักยภาพของตนเองและแก้ปัญหาเป็น ทั้งหมดนี้สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดความสุข ผ่อนคลายความเครียด รู้จักอยู่กับเพื่อน มีความเอื้ออาทรแบ่งปัน ทั้งเป็นการพัฒนาสังคมและความคิดให้กว้างไกล อิสระและเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ การเล่น และ การเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องเดียวกัน

เพราะเชื่อว่า การเล่น คือ การเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อชีวิตของเด็ก แปลนเนรมิต ในมูลนิธิสานแสงอรุณ โดยการสนับสนุนของแปลนทอยส์ จึงเปิดพื้นที่เล็กๆ ประมาณ 200 ตารางเมตรใจกลางเมือง เป็นโรงเล่นสำหรับเด็ก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และบูรณาการทั้งการเล่นและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัย ๓-๑๑ ปี ด้วยการนำสื่อการเล่นหลากหลาย การละเล่นพื้นบ้าน นิทาน งานศิลปะ หัตถกรรม เข้ามาผสมผสานกับการเล่นอย่างมีศิลปะ ให้การเล่นนั้นมีความหมายกับการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ที่เอื้อต่อการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เล่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาทักษะและพัฒนาตนอย่างรอบด้าน

โรงเล่น ๑๐๐,๐๐๐ สุข
เล่นอิสระ...เพื่อบำรุงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

เปิดพื้นที่ให้เด็กได้เล่นอิสระกับลานทราย บ่อถั่ว ของเล่นจากธรรมชาติ มุมบทบาทสมมุติ และนิทรรศการของเล่นหมุนเวียน เด็กสามารถเลือกมุมเล่นที่ตนสนใจ ค้นหาวิธีการเล่น รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาเล่นด้วยตนเอง การเล่นอิสระนี้ช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการเล่นตลอดเวลา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และการหาคำตอบในการทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัว

วัน เวลาและอัตราค่าบริการ
อนุบาลชาญสมอง เปิดวันละ ๒ รอบ รอบละ2 ชั่วโมง ( ทุกวันเว้นวันจันทร์)
เช้า9.00 11.00 น. และบ่าย12.30 -14.30 น.
จำนวน30 คน / รอบ
ค่าบริการคนละ80 บาท
โรงเล่น 100,000 สุข เปิดบริการ9.00 -16.00 น. ( ทุกวันเว้นวันจันทร์ )
ค่าบริการคนละ50 บาท ไม่จำกัดเวลาเล่น

** หมายเหตุ - เนื่องจากแปลนเนรมิตได้จัดค่ายช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม จึงของดกิจกรรมอนุบาลชาญสมอง (กิจกรรมเล่านิทาน) ชั่วคราว และจะเปิดให้ผู้ปกครองจองรอบได้หลังวันที่ 21 ตุลาคม 2548

**หมายเหตุที่ 2 - ขอแจ้งการงดกิจกรรมค่ายหุ่นมือมหาสนุกค่ะ เนื่องจากเด็กที่สมัครร่วมกิจกรรมค่ายมีจำนวนน้อยเกินกว่าจะทำกิจกรรมได้ ทางแปลนเนรมิตจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ถึงผู้ปกครองทุกท่าน หากมีข้อแนะนำหรือแจ้งให้ปรับปรุงตรงส่วนใด กรุณาโพสข้อความของท่านได้ที่ comment ด้านล่างข้อความนี้ค่ะ ต้องขออภัยด้วยที่เราไม่สามารถปรับตัวหนังสือให้ใหญ่พอเป็นที่สังเกตได้ ขอบคุณค่ะ

Comment

Comment:

Tweet


Very nice site!
#9 by utooirii (83.168.89.72) At 2009-10-04 20:56,
Hello.Thanks so much.
#8 by Kamagra (195.188.16.14) At 2006-11-03 05:13,
Very informative and very easy to navigate. I plan to return again. Thank you, excellent work.
#7 by Verry nice! (83.18.15.172 /127.0.0.1) At 2006-09-28 01:48,
Very interesting and professional site! Good Luck!
#6 by Halcion (203.113.13.3) At 2006-09-14 21:06,
I am here to say hello and you have a great site!#5 by Robitussin (201.245.163.2 /192.168.254.254) At 2006-09-11 21:23,
Thanks so very much for taking your time to create this very useful and informative site. I have learned a lot from your site. Thanks!!
#4 by Honda Miami (87.248.183.183) At 2006-08-30 23:24,
ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ
#3 by าๅ๑๒๎โ๎ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ (87.248.183.183) At 2006-08-30 23:13,
ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ
#2 by าๅ๑๒๎โ๎ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ (87.248.183.183) At 2006-08-30 22:56,
ขอ Comment หน่อยนะครับ

เนื่องจากว่า ได้เคยพาลูกชายไปเล่นที่โรงเล่น100000สุขที่สาทรมาแล้ว 3 ครั้ง เห็นว่าเป็นสถานที่ๆดีสำหรับเด็กๆ
และยังได้ถ่ายรูปกลับมา และนำมาแนะนำให้กับ กลุ่มพ่อแม่ที่รักการถ่ายรูปลูก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมนัดพบกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถ่ายรูปลูกเป็นประจำทุกๆเดือน

และทางกลุ่มได้นัดที่จะไปพบกันที่โรงเล่น100000สุข ในวันที่ 9 เมษายน 2549 แต่เนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุด
จึงได้มีสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัด

สิ่งที่น่าแปลกใจมากก้อคือ โรงเล่น 100000 สุข แทบจะไม่เหมือนเดิมที่เคยเล่นอีกเลย ของเล่นต่างๆ แทบจะไม่อยู่ในสภาพที่เล่นได้ และ แทบจะไม่มีเหลือ
บ่อทราย ก้อแทบจะไม่มีทราย เหลือให้เล่น ตักลงไปตรงไหน ก้อเจอแต่ผ้าพลาสติกที่รองอยู่ด้านล่าง อุปกรณ์เล่นทรายต่างๆ ก้อมีบ้างไม่มีบ้าง

บ่อถั่วแดง มีป้ายปิดประกาศว่า งดใช้ชั่วคราว เนื่องจากมีเด็กลงไปปัสสาวะในนั้น

อื่นๆ มากมาย เกินคำบรรยาย

เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มบอกว่า ผมถ่ายรูปไปโชว์ได้ดีจริงๆ นึกว่าเป็นคนละสถานที่กับในรูปที่ถ่ายไปโชว์ให้พวกเขาดู

หลายคนเดินทางมาจากหลายที่ อย่างผมเอง เดินทางมาจากปทุมธานี ค่าทางด่วนไปกลับ 160 บาท ค่าผ่านประตูสำหรับเด้ก 50 บาท
รู้สึกผิดหวังกับการบริการในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง คือมีความรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่เกินเลย จากคำว่า 50 บาท
สำหรับคนอื่นๆที่เพิ่งเคยมา เพราะบางคนพาคุณลุงคุณย่ามาด้วย เพื่อจะให้มาดูว่า หลานๆได้มาเล่น ในสถานที่เล่นที่ดีๆเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Plan Toy
ซึ่งพวกท่านรู้จักดี

สรุป วันนั้น เราไปนั่งคุยกัน เหมือนไปนั่งคุยกันตามห้างสรรพสินค้า แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
เด็กๆ ก้อคงจะ งง งง นะครับ ว่าวันนี้ พ่อแม่ พามาทำอะไร?

ก้อแค่อยากจะ Comment ให้ฟังนะครับ ว่า โรงเล่น 100000สุข เปลี่ยนไปเยอะ
แต่สัญญาว่า ยังไงก้อจะพาลูกกลับไปเล่นอยู่ดี

ขอขอบคุณ
boonchoke.warotamaporn@ericsson.com
#1 by Boonchoke Warotamaporn (202.188.224.28) At 2006-04-10 15:20,